Murojaat uchun:

 • Manzil: 100124, Toshkent, Mirzo-Ulug`bek tumani, Mirzo-Ulug`bek ko`chasi, 132-a uy (Mo`ljal: Tramvay deposi)
 • Tel: 263-78-33(21)
 • Tel/faks: (371) 263-84-83
 • Е-mail: aig@uzakusherstvo.uz
 • info@uzaig.uz

Ishonch telefonlari:


O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi

1003


Telefon: +998(71) 239-47-95

"RIAGIATM" DM

Telefon: +998(71) 263-78-29
Ish vaqti: 8.00 dan 15.00 gacha
Нет искусства полезнее медицины.Плиний

Katta ilmiy xodimlarga

ILMIY-TADQIQOT LOYIXALARI

«RIAvaGIATM» AJ mamlakatimizdagi yagona yetuk tibbiy muassasa hisoblanib, doimiy ravishda onalar, ayollar, o‘smir qizlar reproduktiv salomatligini mustahkamlash maqsadida akusherlik va ginekologiya amaliyotidagi bir qancha kasalliklar profilaktikasi, tashxisi, davolash va reabilitatsiyasining zamonaviy innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqadi.

Xozirgi vaqtda Markazda izlanish olib borilayotgan loyixalar:

2015-2017 yillarga mo‘ljallangan 6 ta amaliy tadqiqot loyixalari:

 • ADSS 15.2.1. «Xomiladorlik davrida yuzaga keladigan gipertenziv buzilishlarni prognozlash va profilaktika usullarini ishlab chiqish». Loyixa rahbari t.f.n. Nishanova F.P.
 • ADSS 15.2.2. «Akusherlik amaliyotida qon ketishlarning asosiy determinantlarini hisobga olgan holda bosqichma bosqich davolash va nazorat qilish texnologiyalarini ishlab chiqish». Loyixa rahbari t.f.n. Yusupbaev R.B.
 • ADSS 15.2.3. «Postmenopauzadagi ayollarda osteoporotik buzilishlarni prognozlash, oldini olish va davolashda osteoporoz bilan birikgan genlarni polimorfizmini aniqlash». Loyixa rahbari t.f.n. Azizova D.Sh.
 • ADSS 15.2.4. «Semizligi bo‘lgan xomiladorlarda markaziy neyroaksial blokada qo‘llanilishining havfsiz texnologiyalarini ishlab chiqish». Loyixa rahbari t.f.n. Abidov A.K.
 • ADSS 15.2.5. «Xromosom kasalliklar prenatal diagnostikasi skrining usullarini ishlab chiqish». Loyixa rahbari t.f.n.. Fayziraxmanova M.M.
 • MUZ-2015-0814144145. «Homila yo‘ldoshi etishmovchiligini  rivojlanishidagi “endotelial disfunksiyasi” genlari polimorfizmining o‘rni va unda differensiatsiyalashgan davo uslullarini ishlab chiqish». Loyixa rahbari t.f.n. Saparov A.B.


2017-2018 yillarga mo‘ljallangan 1 ta amaliy tadqiqot loyixasi:

 • SSV-AD-013 (SSV-AD-031). Semizlik bilan xastalangan ayollarda laparoskopik gisterektomiya amaliyotining samarador uslublarini yaratish (Total gisterektomiyadan keyin yuzaga keladigan qin cho‘ltog‘i prolapsini oldiniolish va korreksiya qilishning jarroxlik usullarini ishlab chiqish). Loyixa rahbari t.f.n. Shomirov A.Q.


2017-2020 yillarga mo‘ljallangan 2 ta fundamental tadqiqot loyixalari:

 • SSV-F-004. Homila yo‘qotish sindromining molekulyar-genetik mexanizmini tadqiqot qilish. Loyixa rahbari t.f.d., prof. Najmutdinova D.Q.
 • SSV-F-020. Tuxumdon polikistozi sindromida genetik omillarning va steroidogenez xususiyatining assotsiativ roli (populyasion xususiyatlar). Loyixa rahbari t.f.d. Irgasheva S.O`.


ustida izlanish olib boriladi.

ITI ni amalga oshirishda 46 nafar ilmiy xodim faoliyat yuritib, ularning 7 nafari tibbiyot fanlari doktori, 11 nafari tibbiyot fanlari nomzodi xisoblanadi.

Дочірні категорії

 • proect

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ.

  РСНПМЦ А и Г является ведущим учреждением страны, осуществляющим  разработку инновационных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации различных патологий в  акушерстве и гинекологии с целью улучшения репродуктивного здоровья.

  В  настоящее время в Центре разрабатываются 5 прикладных грантовых проектов.
  Сроки выполнения: 2015-2017гг.

  В выполнении НИР участвуют 46  научных сотрудника, из них  докторов наук — 7, кандидатов наук — 11
  1.    АДСС 15.2.1. «Разработка методов прогноза и профилактики гипертензивных нарушений во время беременности». Руководитель к.м.н. Нишанова Ф.П.
  2.    АДСС 15.2.2. «Разработка  новой  поэтапной технологии лечения и контроля  акушерских кровотечений с учетом основных патологических детерминант кровотечения». Руководитель к.м.н. Юсупбаев Р.Б.
  3.    АДСС 15.2.3. «Полиморфизм генов, ассоциированных с остеопорозом, в прогнозировании, профилактике и лечении остеопоротических нарушений у женщин в постменопаузе». Руководитель к.м.н. Азизова Д.Ш.
  4.    АДСС 15.2.4. «Разработка безопасных технологий использования центральных нейроаксиальных блокад у рожениц с ожирением. Руководитель к.м.н. Абидов А.К.
  5.    АДСС 15.2.5. «Разработка скрининговых методов пренатальной диагностики хромосомных заболеваний» Руководитель к.м.н. Файзирахманова М.М.

A- A A+

DAVLAT BAYROG‘I

O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT GERBI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan.

DAVLAT MADHIYASI

"O‘zbekiston Respublikasi Davlat gimni to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 10 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI Sessiyasida qabul qilingan.

Manbaa